Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia dla Krynickiego Studia Baletowego im. W. Szlęka – etap 2

„Dostawa wyposażenia dla Krynickiego Studia Baletowego im. W. Szlęka – etap 2” nr sprawy: 1/2022

W ramach zadania fundacja zakupuje sprzęt oświetleniowy, nagłaśniający oraz video umożliwiający realizację przedstawień scenicznych Krynickiego Studia Baletowego. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego