Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wiek pokrzywdzonego

color-blocks-2

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wiek pokrzywdzonego

Coraz częściej, wraz ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa, poszkodowani i osoby im najbliższe, występują o zadośćuczynienie nawet po upływie wielu lat od powstania szkody. W wielu sprawach dotyczący np. wypadków drogowych, maksymalny termin, w którym jest to możliwe może wynosić aż 20 lat.  

Niestety, zakłady ubezpieczeń niejednokrotnie,  przyznając członkom rodziny zmarłego należne zadośćuczynienie ograniczają jego wysokość, powołując się np. na upływ czasu jaki upłyną od wypadku, a w przypadku dzieci także na ich wiek. W swej argumentacji zakłady ubezpieczeń wskazują bowiem, że okoliczności te łagodzą skalę doznanej krzywdy, co uzasadnia obniżenie należnego zadośćuczynienia.

Obecnie, przyjmuje się jednak, że takie stanowisko nie uwzględnia rozmiarów rzeczywistej krzywdy, wynikającej z faktu utraty najbliższej osoby i realnych skutków, jakie może to wywrzeć na życie członków rodziny.

Zwraca się bowiem uwagę, że źródłem krzywdy dla dzieci jest brak wsparcia rodzica w okresie dorastania.