Szkoda związana ze zdarzeniem drogowym nie ogranicza się wyłącznie do kosztów koniecznych do przywrócenia stanu poprzedniego napraw, kosztów części oraz kosztów robocizny.

Samochód powypadkowy, w zależności od jego rodzaju, marki czy wieku traci na wartości. Utrata wartości handlowej stanowi szkodę, która w myśl zasady pełnej kompensacji winna zostać poszkodowanemu wyrównana.

Stanowisko w powyższym zakresie prezentowane jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 12 października 2001 r. sygn. akt III CZP 57/01, wskazał:

„Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.”

 

color-blocks-2

Utrata wartości pojazdu (szkoda majątkowa)

Szkoda związana ze zdarzeniem drogowym nie ogranicza się wyłącznie do kosztów koniecznych do przywrócenia stanu poprzedniego napraw, kosztów części oraz kosztów robocizny.

Samochód powypadkowy, w zależności od jego rodzaju, marki czy wieku traci na wartości. Utrata wartości handlowej stanowi szkodę, która w myśl zasady pełnej kompensacji winna zostać poszkodowanemu wyrównana.

Stanowisko w powyższym zakresie prezentowane jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 12 października 2001 r. sygn. akt III CZP 57/01, wskazał:

„Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.”