Program Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego

W ramach Programu Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego prawnicy współpracujący z Fundacją udzielają bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Program skierowany jest do osób, które spotykając się z problemami natury prawnej z różnych względów nie są w stanie rozwiązać ich we własnym zakresie.

Każdy prawnikprawnik współpracujący z naszą Fundacją traktuje indywidualnie wszystkie sprawy, dokładnie wyjaśniając Państwu obowiązujące przepisy, wskazując jakie dokumenty należy przygotować oraz gdzie i w jakim trybie należy załatwić daną sprawę. Porady udzielane są wszystkim zainteresowanym, bez dodatkowych kryteriów.

Porady udzielane są zgodnie z regulaminem porad prawnych Fundacji. Aby uzyskać poradę należy zgłosić się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem poradyporady[@]fundacjaipp.pl lub pod nr tel. 18 546 11 46