Czy komornik może doliczyć VAT do opłaty egzekucyjnej?

color-blocks-2

Czy komornik może doliczyć VAT do opłaty egzekucyjnej?

W związku z praktyką jaka zdominowała czynności komorników w ostatnich miesiącach, polegającą na doliczaniu do opłat ustalanych w postępowaniu egzekucyjnym dodatkowych 23% tytułem podatku od towarów i usług, Sąd Najwyższy w dniu 7 lipca 2016r. podjął uchwałę, w której jednoznacznie wskazał, że w obowiązującym stanie prawnym brak jest podstraw do takiego działania. 

Uchwała ta została podjęta w związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Białymstoku, który rozpoznając zażalenie w sprawie dotyczącej skargi na czynności komornika, powziął poważne wątpliwości, czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej o kwotę podatku VAT i postanowił przedstawić Sądowi Najwyższemu powyższe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia.

Sąd Najwyższy rozwiał zatem wątpliwości, które dotyczas były róznie rozstrzygane w orzecznictwie sądowym. Orzeczenie to powinno ujednolicić praktykę orzeczniczą oraz spowodować odejście przez komorników od praktyki, która w ostatnich miesiącach budziła sporo kontrowersji, zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli. Doliczanie do opłat pobieranych w toku postepowania egzekucyjnego dodatkowych 23% powodowało bowiem nie tylko sztuczne powiększenie zadłużenia ale też w przypadkach, w których majątek dłużnika nie wystarczył do pełnego zaspokojnenia wierzycieli, prowadziło do tego, że ci ostatni otrzymywali kwoty mniejsze niż otrzymaliby gdyby opłata ustalana była bez doliczania do niej dodatkowych 23%.

Szczegóły można znaleźć TU.